Planirane aktivnosti

- Iftar sa članovima, 16.ramazan

- Bajram sa 'zmajevima'

- Izlet sa omladinom u prirodu (kampiranje, šator, upoznavanje prirode)

- odlazak u Hercegovinu sredinom augusta,

- Izdavanje brošure o Husein-kapetanu Gradaščeviću (poklon gradu)

- Radovi na opremanju prostorija Udruženja, nabavka opreme (kompjuter,  projektor, vitrina i sl.)

- Aktivnosti na obiljezavanju vaznijih datuma

- Stvaranje uslova (prostor, novac) za rad omladinskih  klubova : IZVIĐAČI (Skauti) i STRELJAČKI KLUB

- Pripreme za predstojeći popis stanovništva