UG Zmaj od Bosne

Banner_zmaj
 

Restauracija Husein-Kapetanove džamije

 

RESTAURACIJA HUSEIN-KAPETANOVE DŽAMIJE

 


 

 

Da ih dušmani nisu srušili u agresiji, novac bi bio ulagan u izgradnju fabrika, školovanje, stipendije, poslovne projekte itd.

Uposlijeratnoj obnovi porušenih i oštećenih vjerskih objekata na području Gradačca, gradačački muslimani uložili su mnogo truda, znanja i sredstava. Sve porušene džamije su nanovo izgrađene, oštećene popravljene, a sagrađene su i nove džamije, tamo gdje ih nije bilo. Da ih dušmani nisu srušili u agresiji, novac bi bio ulagan u izgradnju fabrika, školovanje, stipendije, poslovne projekte itd. Čak se i medresa trebala graditi. Da ne spominjemo nove vakufske stanove u džematima, zasađene vakufske parcele... O vjerskom životu drugom prilikom. Ima nešto čije nas je rušenje obradovalo. Ljudi, srušena je gradska kafana u Gradačcu u decembru 2011., koju je komunistička vlast uz džamiju i medresu sagradila. Nije joj tu ni bilo mjesto. Zašto tu ne sagradiše kakav biznis centar? A na drugim mjestima su gradili, jer tamo nije bilo Bošnjaka. Pričaju stari ljudi da je mnoge porodice uništila, mnoge dovela do prosjačkog štapa i katastrofe. No, vratimo se temi o kojoj pišemoNajveći preostali projekat, kojeg će Medžlis realizirati u narednom periodu je restauracija Husein-kapetanove džamije. To je vrlo zahtjevan, delikatan i skup projekat. Njegovim dovršetkom biti će okončana višegodišnja akcija izgradnje i obnove vjerskih objekata. Projektu se pristupilo krajnje odgovorno i ozbiljno s namjerom da se ovaj put uradi kako treba. Bilo je promašaja u prošlosti. Oni se ne smiju ponoviti. Napomenimo da je Husein-kapetanova džamija sagrađena 1826. godine podno gradačačke tvrđave i u blizini zgrade Murat-kapetanove medrese, prve srednje škole u Gradačcu. Graditelj džamije je Husein-kapetan Gradaščević. U narodu je poznatija kao Husejnija. Ima kvadratičnu osnova i pokrivena je kupolom, koja leži na osomostranom tamburu, dok tri manje kupolice pokrivaju trijem. Mihrab je urađen u zanimljivoj dekoraciji koja predstavlja isprepletene krugove, stilizovane cvjetove u vazama i druge znakove, koji se nalaze i na našim srednjovjekovnim stećcima. Istom ornamentikom ukrašena je i drvena rezbarija na mahfilu i ulazni portal džamije. Iznad ulaznih vrata uklesan je tarih o izgadnji džamije. U haremu džamije Fadil-paša Šerifović, sarajevski muteselim, izgradio je 1839/40. godine biblioteku. Mezarje uz džamiju je od izuzetne historijske i kulturne vrijdnosti. Tu počivaju u miru znameniti Bošnjaci. Graditeljska cjelina džamije Husejnije je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Od samog početka, Medžlis i Građevinki odbor radili su na osmišljavanju strategije i dinamike radova, uključivanju i uvezivanju svih institucija i pojedinaca, prikupljanju finansijskih sredstava za pokrivanje troškova planiranih radova. Vođeni su razgovori i održavani sastanci sa muftijom tuzlanskim Husein-ef. Kavazovićem, federalnim i kantonalnim ministarstvima, općinom Gradačac i pojedinim istaknutim osobama. Ovom prilikom treba se zahvaliti Federalnom Ministarstvu za kulturu i sport, Federalnom Ministarstvu za prostorno uređenje, Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona i Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Ove institucije su osigurale dobar dio potrebnih sredstva.

Od pojedinaca treba istaknuti zalaganje predsjednika Medžlisa IZ Gradačac Ishak ef. Kavazovića, predsjednika Građevinskog odbora h.Raifa ef. Huskića, načelnika općine Gradačac mr.sc. Fadila Imširovića, Sulejmana Tihića, H.Ađulović Mustafe, Aliefendić Abdulaha i mnogih drugih koje ćemo spomenuti drugom prilikom.

 

Početak izvođenja radova

Sa ozbiljnim pripremama za restauraciju džamije Medžlis Islamske Gradačac krenuo je početkom 2011. godine. Formiran je Građevinski odbor u sljedećem sastavu: Huskić-ef. Raif-predsjednik, Aliefendić Abdulah- zamjenik predsjednika, Okanović Zijad-zamjenik predsjednika, muftija tuzlanski Kavazović-ef. Husein, direktor Behram-begove medrese Fazlović-ef. Vahid, načelnik općine Gradačac Imširović Fadil, predsjednik Medžlis Kavazović-ef. Ishak, glavni imam Kujraković-ef. Nusret, H. Adžulović Mustafa, Ramić Vehid, Novalić Hazim, Okić Tasin, Suljkanović Ševal, Muftić Muhamed, Nezić Osman, Mulabdić Hikmet, Durmišević Ferid, Omeragić Emina i Hasanbašić Hajrudin. Izrađen je akcijski plan i utvrđena strategija realizacije pojedinih zadataka u saradnji i pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Zbog finansijskih troškova, obimnosti i delikatnoti restauratorsko-rehabilitacijskih radova, koji će potrajati više godina, odlučeno je da se radovi izvode u fazama. Bilo je predviđeno da prva faza radova košta 250 hiljada maraka, ali uz naknadne dopune određenih radova, cjelokupna prva faza koštaće oko 300 hiljada maraka. Prva faza obuhvata skidanje starog bakrenog pokrivača sa džamije i postavljanje olovnog pokrivača uz izvođenje radova na tamburu džamije. U drugoj fazi je predviđeno vanjsko uređenje džamije sa pratećim objektima, a u trećoj unutrašnje uređenje. Na osnovu projektne dokumentacije i predmjera radova koje je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture, raspisan je javni oglas u listu Dnevni avaz od 8.3.2011.godine za izvođenje prve faze građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na džamiji Husejniji. Nakon završene tenderske procedure, Komisija za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, na sjednici od 11.04.2011., od tri prijavljene firme izabrala je DZG „GRAĐEVINAR-FAJIĆ“ d.o.o. Mostar. Za nadzornog organa postavljen je Abdulah Aliefendić, dipl.ing.građ. iz Gradačca uz superviziju naprijed spomenutog Zavoda. Izvođač radova otpočeo je sa radom 10.10.2011. godine. Zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta, do kraja godine samo je skinut stari bakarni pokrivač sa kupole džamije. Zbog snijega i niskih temperatura, radovi su prekinuti. Radovi su nastavljeni 10.4.2012. godine. Planirano je da se započeta faza završi do kraja tekuće godine.

Autor: Nusret Kujraković

http://www.preporod.com

Navigation
Aktivnosti udruženja

Udruženje »ZMAJ od BOSNE - Gazije« postoji kao registrovano Udruženje građana od 2011.godine.
Udruženje radi na zbližavanju članova te unapredjenju ekonomskog, vjerskog, kulturnog, rekreativnog i obrazovnog života članova udruzenja kao i uže i šire zajednice i društva u kojem svi živimo.
AkoBogda, u narednom periodu na ovim stranicama pratite naše daljnje aktivnosti i projekte.

- Esselamu-alejkum